Przekaż 1% podatku
Instytutu Allerhanda
KRS 0000364125

Wesprzyj działania
niezależnego ośrodka
zaawansowanych nauk prawnych.

U podwalin dobrze prosperującej gospodarki leży właściwie ukształtowany system prawny.

Dziękując serdecznie wszystkim dotychczasowym Ofiarodawcom za przekazanie Instytutowi Allerhanda 1% swojego podatku, zachęcamy do wspierania nas również w 2017 r. Prosimy o życzliwą pamięć o sprawach, którym służy Instytut, także przy składaniu tegorocznej deklaracji (instrukcje poniżej). Pomagając systemowo, tworzymy trwałą wartość dodaną w wielu obszarach. W państwie prawa wszystkim żyje się lepiej.

Dzięki uzyskanemu wsparciu w roku 2016 m.in.:

 • opracowaliśmy projekt reformy polskiej nauki w ramach grantu pt. Ustawa 2.0 – Założenia systemu szkolnictwa wyższego zrealizowanego dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem reformy jest dostosowanie polskich uczelni do warunków rynkowych oraz otworzenie na współpracę z otoczeniem społeczno – gospodarczym.
  Publikacja założeń w wersji elektronicznej wraz z dokumentacją prac Zespołu są dostępne na stronie ReformaNauki.pl
 • rozpoczęliśmy projekt  Polsko – Amerykański Most Innowacji INNOWACJA PL+US mający na celu wsparcie Małych i Średnich Przedsiębiorstw z terenu Małopolski oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów handlowych w Stanach Zjednoczonych.
 • uczestniczyliśmy w próbie rozwiązania kryzysu konstytucyjnegom.in. przez sformułowanie propozycji kompromisowej zawartej w 10 tezach o naturze konfliktu, potrzebie kompromisu i kierunku reformy Trybunału Konstytucyjnego.
  Propozycja kompromisowa zyskała poparcie 16 think tanków i organizacji pozarządowych, działających w różnych obszarach i często wyznających zupełnie rożne wartości. W odpowiedzi na ogłoszenie “10 tez” dnia 3 marca 2016 uczestniczyliśmy w spotkaniu z Prezydentem RP Andrzejem Dudą)  poświęconym sądownictwu konstytucyjnemu i możliwym działaniom naprawczym i reformatorskim w tym obszarze.
  Poznaj nasze działania sprawie zażegnania kryzysu konstytucyjnego
 • analizujemy skutki brytyjskiego referendum. Publikacje Instytutu dotyczące Brexitu są dostępne tutaj.
  Obecnie naszą pracą chcemy również wspomóc rodaków znajdujących się na wyspach brytyjskich. W tym celu badamy ewentualne skutki wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej w zakresie praw pracowniczych i rynku pracy.
 • w ramach Legal courses to assist Moldovan European Integration, opracowaliśmy oraz rozdystrybuowaliśmy ponad 150 kopii magazynu dotyczącego wiedzy z zakresu prawa konkurencji, pomocy publicznej i zamówień publicznych w języku rumuńskim i angielskim, zrealizowaliśmy konferencję dla 50 przedstawicieli Moldovan Competition Council, uniwersytetów i kancelarii prawnych  w Kiszyniowie oraz przeprowadziliśmy warsztaty dla 18 przedstawicieli NGO-sów i studentów (Competition Cafe).
 • kontynuujemy nieodpłatne doradztwo dla osób zagrożonych upadłością konsumencką w ramach projektu Szansa 2.0,  którego celem jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych upadłością. Z naszego wsparcia skorzystało już ponad 30 osób!
 • zrealizowaliśmy I edycję projektu Allerhand Advocacy – Prawo w interesie publicznym”,  poświęconego zwiększeniu przystępności i jasności prawa dla obywateli oraz identyfikacji prawnych patologii i podjęciu działań mających na celu ich usunięcie.
  Rezultatem 1050 godzin pracy studentów, 300 godzin pracy liderów i 150 godzin pracy pracowników Instytutu są m.in.: opinia prawna dotycząca tematyki progów wyborczych, analiza ustrojowa roli sądów konstytucyjnych w kilkunastu państwach świata, wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – Czy blog jest prasą? oraz 3 otwarte seminaria.
  W I edycji programu działały 3 grupy studentów prawa pod kierunkiem 3 liderów. Strategicznym partnerem Allerhand Advocacy była kancelaria Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór, która ufundowała 3 stypendia dla najbardziej zaangażowanych studentów.
  O sukcesie AA świadczy fakt, iż w tegorocznej edycji otrzymaliśmy wsparcie 3 kancelarii (Budzowska, Fiutowski & Partnerzy – Radcowie Prawni, Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór, Porwisz i Partnerzy) powołaliśmy radę programową mającą wspierać merytorycznie studentów, a w ramach programu funkcjonują już 4 grupy ( 3 grupy prawnicze, 1 grupa ekonomiczna) pracujące pod kierunkiem 4 liderów.
 • zorganizowaliśmy kolejną edycję Akademii Spółek Kapitałowych 2016 - cyklu bezpłatnych wykładów poświęconych wybranym zagadnieniom dotyczącym problematyki spółek kapitałowych.
  Akademia z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, nie tylko studentów i absolwentów kierunków prawnych i ekonomicznych, ale także aplikantów, adwokatów, radców prawnych oraz innych osób zawodowo lub naukowo zajmujących się prawem gospodarczym i rynkiem kapitałowym. Przez ostatnie lata we wszystkich edycjach uczestniczyło kilkuset słuchaczy, co roku na Akademię zapisuje się ponad 200 osób, z czego blisko 100 otrzymuje certyfikaty uczestnictwa (które związane są z obecnością na większości wykładów danej edycji). Akademia stała się jedyną w swoim rodzaju, rozpoznawalną w skali całej polski inicjatywą, która stanowi ważne forum szerzenia wiedzy oraz wymiany myśli i poglądów.
 • w ramach serii Allerhand Working Papers wydaliśmy kolejne wyniki badań i analizy z zakresu prawa i ekonomii dotyczące m.in.: poprawy standardów pomocy społecznej w Polsce, Brexitu oraz dobrych praktyk spółek notowań na GPW.

Zobacz, jak wiele zrobiliśmy w ubiegłych latach:

Jak przekazać 1% podatku na Instytut Allerhanda?

Krok 1. Wybierz właściwy formularz rozliczenia podatkowego PIT.

Krok 2. W polu „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) wpisz nr KRS: 0000364125

Krok 3. Będzie nam niezmiernie miło, jeśli w polu „Informacje uzupełniające” zaznaczysz krzyżykiem zgodę na przekazanie nam Twoich danych – wykorzystamy te informacje do wysłania kwartalnych podsumowań działalności Instytutu Allerhanda.

Krok 4. Wyślij formularz do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

Dlaczego Instytut Allerhanda?

Prawo a dobrobyt

Instytut Allerhanda jest instytucją naukową, dlatego tez poniżej udostępniamy kilka naukowych tekstów źródłowych o wpływie dobrego prawa na dobrobyt.

 

Arkadiusz Radwan: Nie baryłki, lecz paragrafy, czyli pierwsze prawo bogactwa , Rzeczpospolita, 06. 06. 2008

Robert Cooter, Hans-Bernd Schäfer: Solomon’S Knot: How law can end the poverty of nations. University of California, Berkeley – School of Law, 2011

Robert Cooter: Do Good Laws Make Good Citizens? An Economic Analysis of Internalizing Legal Values, University of California, Berkeley – School of Law, 2000

Robert Cooter, Aaron Edlin: Law and Growth Economics: A Framework for Research, 2010